Usunięcie zamknięć

Zwracamy się z prośbą o usuniecie zamknięć, kłódek, które założone są w alejkach bocznych, prowadzących do ogródków w głębi terenu. Prośba podyktowana jest względami bezpieczeństwa i przepisami ppoż. 

Termin zdjęcia w/w zamknięć: 15 kwietnia 2020 r.

W razie wątpliwości poniżej stanowisko PZD Okręg Mazowiecki w Warszawie.

Zarząd ROD